Program za lekarske ordinacije i poliklinike


Pouzdan softver za vašu lekarsku ordinaciju.


Upotrebom savremenih informacionih tehnologija želimo da Vam pomognemo u organizaciji Vaših podataka.


Evidencija matičnih podataka

Program za lekarske ordinacije namjenjen je privatnim lekarskim ordinacijama i poliklinikama i omogućava kompletnu evidenciju matičnih podataka.
 • Registar pacijenata
 • Lekari
 • Medicinski tehničari
 • Vrste specijalističkih izveštaja
 • Kome je namenjen program?

  Program za privatne lekarske ordinacije je naš najtraženiji program iz oblasti medinskog softvera. Naši korisnici su pre svega internističke i kardiološke ordinacije, ali i oftamološke, fizijatrijske, pedeijatrijske, ordinacije opšte medicine i ostale.
  Pogledajte našu referentnu listu korisnika medicinskog softvera.
  13

  Sastavljanje specijalističkog izveštaja

  Program za ordinacije je naš najtraženiji program iz edicije medicinski softver. Iz iskustva nekoliko privatnih ordinacija, sagledali smo šta je to što bi ova aplikacija trebala da poseduje. To je pre svega jednostavno pisanje specijalističkog lekarskog izveštaja. Program bi automatski sačuvao sve relevante podatke u kartonu pacijenta. Lekar ima mogućnost unosa podatka o pregledu kao što su datum pregleda, nalaz i mišljenje i dijagnoza. Svaki lekar može podesiti sekcije svog specijalističkog izveštaja.
  ord2 (1)

  Sve vrste lekarskih ordinacija

  Program se može prilagoditi mnogim vrstama ordinacija i specijalnosti, jer se specijalistički izveštaj može podesiti za svakog lekara ponaosob.
 • -Vođenje detaljnog istorijata pregleda (elektronski karton pacijenta) i ostalih evidencija za svakog pacijenta
 • -Zakazivanje pregleda
 • -Unosa rezultata pregleda na više načina u formi slobodnog teksta i/ili na osnovu unapred definisanih opcionih elemenata pregleda
 • -Korišćenja predefinisanih šablona teksta
 • -Unosa medicinskog materijala i lekova
 • -Čuvanje u bazi putanje do slika koje su vezane za pregled
 • -Pretraživanja istorijata pregleda za naučne radove
 • -Kreiranje šablona za sve vrste specijalističkih nalaza ili posebno za svakolg lekara
 • -Izdavanje predračuna, fiskalnih računa i faktura
 • -Štampani izveštaji (pregled pacijenta - nalaz, cenovnik, dodatni izveštaji...)
 • 14

  Kompletna baza MKB

  Program se isporučuje sa komplektnim MKB šifarnikom. Lakao pretraživanje preko srpskog ili latinskog opisa. U specijalističkom izveštaju mogu će je upisati dijagnozu preko sprskog ili latinskog opisa ili u slobodnoj formi.

  Isprobajte naš program besplatno!

  Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!