Program za eFakture


Neka Vaše fakture budu prepoznatljivog izgleda.


Pored same izrade faktura, program nudi dodatne opcije, kao što su izveštaji o prodatim artiklima grupisani po kupcima ili pojedinačnim artiklima, preskočenim brojevima faktura, prometu analitičkih kartica...


eFAKTURE

Ušteda vremena i novca u današnje vreme postalo je primarni cilj. Digitalno doba i razvoj tehnologije omogućile su smanjenje troškova, bržu komunikaciju, organizovanije arhiviranje dokumenata, bolju zaštitu životne sredine smanjenim trošenjem papira i tonera.
Posetite naš sajt kako bi ispratili sve novine koje budu objavljenje u vezi eFaktura. Takođe, možete nas kontaktirati za više informacija na kontakt telefone na dnu strane.

ZA PROGRAMERE

Razvili smo program za eFakture koji iz definisanog foldera prihvata TXT, CSV, JSON, XML fajlove u definisanom formatu i automatski šalje fakturu na portal eFakture. Ako je korinsik koji je naveden kao primalac (PIB korisnika-kupca), registrovan na portalu eFakture, program će izvršiti slanje fakture. Ako je slanje bilo uspešno, Softek program za eFakture u folderu OUT upisati odgovor sa portala, odnosno ID pod kojim je registrovan, odnosno SalesInvoiceID, kao i poruku da je poslat. Kasnije, preko ovog ID možete proveravati status fakture (odobrena, odbijena ili obrisana). Takođe, slanjem komandi u IN folder, možete dobiti i spisak primljenih faktura sa portala eFakture.

OSNOVNI PROZORI PROGRAMA FAKTURISANJE

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!