Izveštaj za Upravu za duvan


Polugodišnji i godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima - PI-TMDP I i GI-TMDP II


Možete voditi knjigovodstvo za privredno društvo, preduzetničku radnju, udruženje građana, bez obzira na delatnost, veličinu i obim poslovanja. Koncipiran je tako da obuhvata sve segmente i module poslovanja preduzeća.


Prema članu 4. Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane trgovaca na malo duvanskim proizvodima, („Sl.glasnik RS“, broj 114/05, 118/07), trgovaci na malo duvanskim proizvodima dužni su da Upravi za duvan dva puta godišnje dostavljaju izveštaje o podacima u vezi sa prometom duvanskih proizvoda, i to:
  • Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima - PI-TMDP I (01.01.-30.06.), najkasnije do 15. jula tekuće godine,
  • Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima - GI-TMDP II (01.01-31.12.), najkasnije do 15. januara naredne godine.
Članom 90. stav 1. tačka 1) i st. 2. i 3. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, broj 101/05 i 90/07 – u daljem tekstu Zakon), propisane su novčane kazne za prekršaj trgovca na malo duvanskim proizvodima ako u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima. Da bi što brže i lakše sastavili traženie izveštaje, osmislili smo za vas Program za izradu Godišnjeg izveštaja trgovaca na malo duvanskim proizvodima GI-TMDP II. Program je namenjen izradi polugodišnjeg i godišnjeg izveštaja koji trgovici duvanom na malo šalju Uprava za duvan Ministarstva finansija Republike Srbije. Program poseduje sve neophodne i propisane šifarnike koje objavljuje Uprava za duvan Ministarstva finansija Omogućeno je automatsko preuzimanje krajnih zaliha kao početno stanje sledećeg perioda, kao i formiriranje nove poslovne godine. Jednostavnim unosom popisnih količina i unosom nabavljenih količina od svakog trgovca dobićete sve potrebne izveštaje bilo da ste u obavezi da dostavite Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima - PI-TMDP I ili Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima - GI-TMDP II: Program za izradu izveštaja koji se dostavljaju Upravi za duvan možete preuzeti sa naše download strane. Korisničko uputstvo za rad u programu. duvan_meni_1

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!