Program za
obračun zatezne kamate


Obračunajte zateznu kamatu brzo i lako.


Od sada za sve neblagovremeno plaćene obaveze po osnovu dužničko poverilačkih odnosa kao i obračun kamate za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda možete obračunati zakonsku zateznu kamatu i istovremeno imati evidenciju o rokovima i uplatama.


 • blank
  Program se isporučuje sa svim kamatnim stopama od 1992. godine. Pored osnovne kamatne tabele možete uvesti i više drugih kamatnih tabela na mesečnom ili godišnjem nivou.
 • blank
  Svi obračuni ostaju trajno sačuvani u bazi podataka i možete ih uvek štampati iznova ili promeniti neke od parametara za novi obračun.
 • blank
  Obračun kamate je na jedinstvenom kamatnom listu i za rokove plaćanja koji su posle 25.12.2012 godine.

Obračun zatezne kamate

Obračun zatezne kamate za neblagovremeno plaćanje može se izračunati na dva načina:

 • Prost interesni račun
 • Konfromni metod
 • Ažuriranje stopa kamata sa njihovim objavljivanjem ili formiranje novih kamatnih tabela i dodavanje ptorebnih stopa
 • Unošenje elemenata za obračun zatezne kamate:
  • -podaci o dužniku
  • -broj neplaćenog računa
  • -datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa - DPO
  • -rok za plaćanje
  • -uvećanje kamate ako je bilo navedeno u ugovoru
  • -evidentiranje uplata ako ih je bilo
 • Obračun kamate i štampu kamatnog lista
 • Korisnici softvera za obračun zatezne kamate

  Isprobajte naš program besplatno!

  Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!