Cenovnik naših rešenja

Povežite Vaše postojeće POS/ERP rešenje sa sistemom eFiskalizacije bez potrebe za sertifikacijom vašeg softvera.

Softek ESIR prima komande za izdavanje računa iz Vašeg softvera putem tekstualnih datoteka na sličan način kako su do sada radili linkovi za fiskalne kase. 

Uslovi korišćenja programa

Cene su date na bazi mesečnog iznajmljivanja programa. Formirane cene odnose se na korišćenje programa na 4 radne stanice. U cenu je uključena instalacija programa, kao i obuka korisnika i uputstva u tekstualnoj i elektronskoj formi. Takođe, sve nove verzije programa uzrokovane poboljšanjem softvera i verzije uzrokovane zakonskim promenama ulaze u cenu mesečnog iznajmljivanja programa. Podrška i pomoć pri radu, kao i konsultacije i saveti omogućeni su u svakom trenutku putem telefona i interneta- remote desktopa (program za povezivanje Teamviewer), za sve vreme korišćenja programa.

Programe za knjigovodstvo i program za obračun zarada možete koristiti besplatno u trajanju od mesec dana. Možete nas pozvati da Vam instaliramo programe i održimo kratku prezentaciju ili ih preuzmite sa naše demo download strane. Posle isteka probnog perioda pravi se ugovor o iznajmljivanju programa, a cene zavise od toga da li ste knjigovodstvena agencija, privredno društvo ili preduzentička radnja.

Cenovnik programa za knjigovodstvo i obračun zarada

Prema novom Zakonu o fiskalizaciji fiskalni računi se mogu štampati na bilo kom štampaču. Softek ESIR omogućava štampu na standardnim A4 laserskim štampačima - skoro svaki laser koji već imate možete iskoristiti za štampu računa.

CENOVNIK ZA KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE (mesečno - cene su date za ukupan broj klijenata)

KNJIGOVODSTVENE AGENCIJEProgram za knjigovodstvoProgram za obračun zarada zaposlenihPaket-knjigovodstvo i obračun zarada
Agencije do 10 klijenata (mikro pred. i preduzet. radnje)20€15€30€
Agencije do 20 klijenata25€20€35€
Agencije do 30 klijenata30€20€40€
Agencije do 50 klijenata40€25€55€
Agencije preko 50 klijenatapozovitepozovitepozovite

CENOVNIK ZA KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE-budžetski komitenti (mesečno - cene su date za ukupan broj klijenata)

KNJIGOVODSTVENE AGENCIJEProgram za knjigovodstvoProgram za obračun zarada zaposlenihPaket-knjigovodstvo i obračun zarada
Agencije do 5 klijenata35€25€65€
Agencije do 10 klijenata65€45€125€

CENOVNIK ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE (mesečno - cena po klijentu)

PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKEProgram za dvojno knjigovodstvoProgram za obračun zarada zaposlenihPaket-knjigovodstvo i obračun zarada
Preduzetničke radnje do 10 zaposlenih20€15€30€
Privredna društva do 10 zaposlenih25€15€35€
Privredna društva-mala pravna lica140€70€190€
Privredna društva-srednja pravna lica280€140€380€

Cenovnik eFiskalizacije

Prema novom Zakonu o fiskalizaciji fiskalni računi se mogu štampati na bilo kom štampaču. Softek ESIR omogućava štampu na standardnim A4 laserskim štampačima - skoro svaki laser koji već imate možete iskoristiti za štampu računa.

CENOVNIK ZA KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE (mesečno - cene su date za ukupan broj klijenata)

KNJIGOVODSTVENE AGENCIJEProgram za knjigovodstvoProgram za obračun zarada zaposlenihPaket-knjigovodstvo i obračun zarada
Agencije do 10 klijenata (mikro pred. i preduzet. radnje)20€15€30€
Agencije do 20 klijenata25€20€35€
Agencije do 30 klijenata30€20€40€
Agencije do 50 klijenata40€25€55€
Agencije preko 50 klijenatapozovitepozovitepozovite

CENOVNIK ZA KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE-budžetski komitenti (mesečno - cene su date za ukupan broj klijenata)

KNJIGOVODSTVENE AGENCIJEProgram za knjigovodstvoProgram za obračun zarada zaposlenihPaket-knjigovodstvo i obračun zarada
Agencije do 5 klijenata35€25€65€
Agencije do 10 klijenata65€45€125€

Cenovnik ostalih rešenja

Prema novom Zakonu o fiskalizaciji fiskalni računi se mogu štampati na bilo kom štampaču. Softek ESIR omogućava štampu na standardnim A4 laserskim štampačima - skoro svaki laser koji već imate možete iskoristiti za štampu računa.

CENOVNIK ZA KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE (mesečno - cene su date za ukupan broj klijenata)

KNJIGOVODSTVENE AGENCIJEProgram za knjigovodstvoProgram za obračun zarada zaposlenihPaket-knjigovodstvo i obračun zarada
Agencije do 10 klijenata (mikro pred. i preduzet. radnje)20€15€30€
Agencije do 20 klijenata25€20€35€
Agencije do 30 klijenata30€20€40€
Agencije do 50 klijenata40€25€55€
Agencije preko 50 klijenatapozovitepozovitepozovite

CENOVNIK ZA KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE-budžetski komitenti (mesečno - cene su date za ukupan broj klijenata)

KNJIGOVODSTVENE AGENCIJEProgram za knjigovodstvoProgram za obračun zarada zaposlenihPaket-knjigovodstvo i obračun zarada
Agencije do 5 klijenata35€25€65€
Agencije do 10 klijenata65€45€125€

Opšti uslovi

Opšti uslovi važe za sve naše programe.

Uključeno u cenu

  • Instalacija i obuka za rad u programu
  • Sve nove verzije programa
  • Izmene programa u skladu sa izmenama zakonskih odredbi
  • Konsultacije o korišćenju programa kao i saveti iz knjigovodstva i radnih odnosa

Nije uključeno u cenu

  • Izrada dodatnih izveštaja po zahtevu klijenta
  • Troškovi dolaska

Šta nas ponekad pitaju

1Šta ako zamenimo računarsku opremu? Da li se dodatna instalacija naplaćuje?

Svakako da ćemo vam pomoći kada vršite zamenu računarske opreme. Ako se radi o računaru na kome su baze potrebno je izvršiti bekapovanje podataka i kasnije ih vratiti. Ako dodajte novu radnu stanicu instaliraćemo programe i na njima.

2Na koliko računara u mreži mogu koristiti program?

Cene su date za maksimalno tri radne stanice. U slučaju da imte više radnih stanica cene mesečnog održavanja programa se uvećavaju.

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!

Registracija traje 2 minuta.

REGISTRUJTE SE