Uslovi korišćenja programa

Cene su date na bazi mesečnog iznajmljivanja programa. Formirane cene odnose se na korišćenje programa na 4 radne stanice. U cenu je uključena instalacija programa, kao i obuka korisnika i uputstva u tekstualnoj i elektronskoj formi. Takođe, sve nove verzije programa uzrokovane poboljšanjem softvera i verzije uzrokovane zakonskim promenama ulaze u cenu mesečnog iznajmljivanja programa. Podrška i pomoć pri radu, kao i konsultacije i saveti omogućeni su u svakom trenutku putem telefona i interneta- remote desktopa (program za povezivanje Teamviewer), za sve vreme korišćenja programa.Programe za knjigovodstvo i program za obračun zarada možete koristiti besplatno u trajanju od mesec dana. Za novootvorene knjigovodstvene agencije besplatno korišćenje programa prva tri meseca korišćenja. Možete nas pozvati da Vam instaliramo programe i održimo kratku prezentaciju ili ih preuzmite sa naše demo download strane. Posle isteka probnog perioda pravi se ugovor o iznajmljivanju programa, a cene zavise od toga da li ste knjigovodstvena agencija, privredno društvo ili preduzentička radnja

CENOVNIK ZA KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE (mesečno)

KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE Program za knjigovodstvo Program za obračun zarada zaposlenih Paket-knjigovodstvo i obračun zarada
Agencije do 10 klijenata
(mikro pred. i preduzet. radnje)
15€ 10€ 20€
Agencije do 20 klijenata 20€ 15€ 30€
Agencije do 30 klijenata 25€ 15€ 35€
Agencije do 50 klijenata 35€ 20€ 45€
Agencije preko 50 klijenata pozovite pozovite pozovite

CENOVNIK ZA KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE-budžetski komitenti (mesečno)

KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE Program za knjigovodstvo Program za obračun zarada zaposlenih Paket-knjigovodstvo i obračun zarada
Agencije do 5 klijenata 30€ 20€ 60€
Agencije do 10 klijenata 60€ 40€ 120€

CENOVNIK ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE (mesečno)

PRIVREDNA DRUŠTVA I PREDUZETNIKE Program za dvojno knjigovodstvo Program za obračun zarada zaposlenih Paket-knjigovodstvo i obračun zarada
Preduzetničke radnje do 10 zaposlenih 15€ 10€ 20€
Privredna društva do 10 zaposlenih 20€ 10€ 25€
Privredna društva-mala pravna lica 70€ 40€ 100€
Privredna društva-srednja pravna lica 120€ 80€ 180€

U navedene cene uključeno je:

  • Instalacija i obuka za rad u programu
  • Sve nove verzije programa
  • Izmene programa u skladu sa izmenama zakonskih odredbi
  • Konsultacije o korišćenju programa kao i saveti iz knjigovodstva i radnih odnosa

U cenu programa nije uračunato:

  • Izrada dodatnih izveštaja po zahtevu klijenta
  • Troškovi dolaska

Šta nas ponekad pitaju

1Šta ako zamenimo računarsku opremu? Da li se dodatna instalacija naplaćuje?
Svakako da ćemo vam pomoći kada vršite zamenu računarske opreme. Ako se radi o računaru na kome su baze potrebno je izvršiti bekapovanje podataka i kasnije ih vratiti. Ako dodajte novu radnu stanicu instaliraćemo programe i na njima.
2Na koliko računara u mreži mogu koristiti program?
Cene su date za maksimalno tri radne stanice. U slučaju da imte više radnih stanica cene mesečnog održavanja programa se uvećavaju.
  • Instalacija programa se naplaćuje u visini mesečne rate
Za preduzetničke radnje preko 5 zaposlenih i privredna društva preko 10 cene se uvećavaju u zavisnosti od broja zaposlenih. Program za knjigovodstvo IksWin i program za obračun zarada zaposlenih LdWin su modularni i u zavisnosti od delatnosti kojom se bavite i obima poslovanja možete kupiti samo odredjene module.

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!