Informacioni Sistem Službe za Mikrobiologiju


IKS (Integralni knjigovodstveni sistem) je idealno programsko rešenje za vodjenje poslovnih knjiga.


Možete voditi knjigovodstvo za privredno društvo, preduzetničku radnju, udruženje građana, bez obzira na delatnost, veličinu i obim poslovanja. Koncipiran je tako da obuhvata sve segmente i module poslovanja preduzeća.


Program je namenjen evidencija podataka u služba mikrobiologije.

Omogućena je evidencija za više protokola, kao na primer za:

  • Ambulantni protokol,
  • Odoljenski protokol itd.

Program se isporučuje sa velikom brojem uobičajenih nomenkaltura:

  • Šifre materijala koji se upućuje
  • Šifre podloga
  • Šifre nalaza
  • Šifre antibiotika
  • Šifre antibiograma

ali se svaka služba može dodati i svoje specifične šifre.

Prvi korak je evidencija prisleplog materijala sa svim potrebnim podacima:

  • Ime i prezime pacijenta i ostali personalni podaci
  • Odeljenje bolnice
  • Materijal koji se šalje i vrsta pregleda koji se zahteva.

Zatim sledi štampa Radne liste.

Drugi korak je evidencija podataka o pregledu odnosno unos podataka sa Radne liste i štampa Nalaza.

Na ovaj način podaci su trajno sačuvani ali razene vrste pretraživanja i izveštaja su daleko jednostavnije i mnogo brže i tačnije nego kod uobičajenog evidentiranja podataka u pisane protokole gde svaka izrada izveštaja zahteva mukotipno ponovno prebrojavanje i listanje knjiga protokola.

Pogledajte uputstvo za Mikrobiologiju.

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!