Program za vođenje delovodne knjige - Delovodnik - ARHIVSKA KNJIGA


Automatizujte poslovanje kancelarije.


U praksi svake firme, ali i njenih sektora je da u svom okviru vode dnevnik korespodencije, odnosno svih dokumenata koja ulaze ili izlaze iz firme ili sektora. Olakšajte sebi evidenciju i pregled svih dokumenata uz naš poseban program.


  • blank
    Delovodnik je aplikacija u kome se mogu zavoditi svi odlazni, kao i dolazni dokumenti. Delovodnik je proširen podacima koji se tiču knjige ulaznih i knjige izlaznih računa, kao i mogućnošću unosa skeniranih originalnih dokumenata, ili dokumenata nastalih elektronskim putem u delovodnik.
  • blank
    U dokumente spadaju knjigovodstvena dokumenta (najčešće računi, knjižna odobrenja/zaduženja, IOS-i), poslovna pisma, faks-ovi, zapisnici, molbe, zahtevi, obaveštanja, ugovori i sl.
  • blank
    Svi dokumenti se čuvaju u fajlovima/registratorima po arhivskim pravilima (neka dokumenta se čuvaju trajno, neki na određeni period, neka ne i sl.). Arhiva mora biti ažurirana hronološkim redom pristizanja i slanja dokumenata. Za ove potrebe pomoć Vam može pružiti naš program Delovodnik.

CENA ZA DELOVODNU KNJIGU