Program za obračun prihoda van radnog odnosa


Obračun poreza i doprinosa po svim vrstama ugovora.


Odštampajte i pretvorite PD obrazac u xml format za direktnu predaju na portal Poreske uprave. Kada dobijete Obaveštenje o PPP PD (BOP) možete odštamapati naloge za plaćanje ili direktno uvesti u Vaš e-bank klijent za elektronsko plaćanje.


 • blank
  Program za obračun prihoda van radnog odnosa je samostalna aplikacija koja služi za obračun poreza i doprinosa na prihode po svim vrstama ugovora.
 • blank
  Svaka šifra podrazumeva određenu vrstu obračuna kao i dozvoljenu vrstu primaoca prihoda.
 • blank
  Kada se napravi PPP PD obrazac i učita na portalu Poreske uprave tada se izvrši kontrola vrste prihoda, vrste primaoca prihoda i računska kontrola obračuna, pa iz tog razloga se mora raditi po pravilima iz Šifarnika. U suprotnom portal neće dozvoliti slanje prijave.
 • blank
  Na kraju godine moći ćete odštampati obrazac PPP PO.
................................................

PRIMERI OBRAČUNA ZA NAJČEŠĆE VRSTE UGOVORA


Ugovor o delu

Ugovor o delu zaključuje se isključivo za obavljanje poslova koji su van delatnosti poslodavca, ovo je ugovor van radnog odnosa tako da lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu nema status zaposlenog.
 • Šifra vrste prihoda 601 - za lica koja su osigurana po drugom osnovu a obračunava se i plaća samo porez i doprinosi za PIO. Poreska osnovica je bruto umanjen za normirani troškovi 20%, porez se obračunava po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici i plaća se samo doprinosi za PIO po stopi od 26%
 • Šifra vrste prihoda 602 - za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu, obračunava se i plaća porez i doprinosi za PIO i zdravsto. Poreska osnovica je bruto umanjen za normirani troškovi 20%, porez se obračunava po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici i plaća se doprinos za PIO po stopi od 26% i doprinos za zdravstvo po stopi od 10,3%
 • Šifra vrste prihoda 603 - obračunava se samo porez a doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju. Poreska osnovica je bruto umanjen za normirani troškovi 20%, porez se obračunava po stopi od 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.
Isplatilac je dužan da dostavi pored PPP PD obrazca i obrazac M-UN ili M-UN/K odgovarajućoj filijali Fonda za PIO u roku od tri dana od dana isplate doprinosa.

Ugovor o zakupu

Obavezu obračuna i isplate poreza na prihode od kapitala (izdavanje u zakup sopstvene nepokretnosti) ima pravno lice odnosno preduzetnik zakupac, kada uzima u zakup nepokretnost koje je u vlasništvu fizičkog lica.
 • Bez obzira što je primalac prihoda fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik zakupac je dužan da prilikom isplate zakupnine obračuna, obustavi i uplati na propisani račun porez na dohodak. Dakle, porez po odbitku obračunava se i plaća istog dana kada se vrši isplata zakupnine.
 • od 1.1.2017. prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti imaju tretman prihoda od nepokretnosti i šifra vrste prihoda je 405 – Zakup nepokretnih stvari (prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti) uz priznavanje normiranih troškova od 25% - oporezivi prihod je bruto prihod umanjen za normirane troškove a porez se plaća po stopi od 20%
 • Šifra vrste prihoda 501 – Prihod od davanja u zakup pokretnih stvari (opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari) uz priznavanje normiranih troškova od 20% - porez se plaća po stopi od 20%, doprinosi se ne plaćaju

Dopunski rad

Ugovor o dopunskom radu može da se zaključi samo sa zaposlenim lice koje radi puno radno vreme a dopunski rad može biti najviše do jedne trećine punog radnog vremena (13 sati, 24 minuta nedeljno). Ugovor o dopunskom radu NE MOŽE se zaključiti sa preduzetnikom, nezaposlenim licem, penzionerom.
 • Šifra vrste prihoda 605 – za ovu šifru je obavezna vrsta primaoca 01 ili 02. Osnovica za obračun poreza je bruto umanjen za normirane troškove od 20% a osnovica za obračun doprinosa je jednaka osnovici za porez i stopa za PIO je 26%

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Prihodi isplaćeni iznad propisanog neoporezivog iznosa po osnovu:
 • Šifra vrste prihoda 612 stipendija i kredita učenicima, hranarine sportistima amaterima, otpremnine -(osnovica poreza je bruto iznad neoporezivog iznosa umanjen za normirane troškove od 20% po stopi poreza od 20%)
 • Šifre vrste prihoda 613-616 primanja uz priznavanje normiranih troškova od 20% (u zavisnosti od vrste primaoca obračunavaju se doprinosi)

Prihodi po osnovu volonterskog rada

Volontiranje je definisano kao organizovano dobrovoljno pružanje usluge bez isplate novčane naknade.
 • Šifra vrste prihoda 621-volonterski rad (osnovica poreza je bruto umanjen za normirane troškove od 20% i porez po stopi od 20%; osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže i doprinosi za pio po stopi od 4% a zdravstvo po stopi od 2%)
 • Šifra vrste prihoda 622 stručno usavršavanje (osnovica poreza je bruto umanjen za normirane troškove od 20% i porez po stopi od 20%; osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže i doprinosi za pio po stopi od 4% a zdravstvo po stopi od 10,3%)

Prihodi od prodaje poljoprivrednih proizvoda

 • Šifre vrsta prihoda mogu biti 625 i 626 - u zavisnosti da li je lice primalac prihoda osigurano po drugom osnovu ili ne (osnovica za porez je bruto umanjen za normirane troškove po stopi od 90% a doprinosi se obračunavaju različito u zavisnosti od šifre, tj. da li je primalac osiguran po drugom osnovu ili ne)

  Prihodi sportista

  Primanja koja ostvare profesionalni sportisti, sportski stručnjaci od sportske organizacije
  • Primanja koja ostvare profesionalni sportisti, sportski stručnjaci od sportske organizacije koja nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport i to: naknade na ime zaključenja ugovora, novčane i druge nagrade, naknade i nagrade za rad sportskih stručnjaka
  • Šifre vrsta prihoda po ovom osnovu su od 505 do 508 i zavise od vrste primaoca
  • Šifru 505 (npr. - treneri, sudije, novčane nagrade, transferi) - bruto umanjen za normirane troškova od 50% je osnovica poreza koji se plaća po stopi od 20% - kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu

   Prihodi od autorskih prava

   Ako se na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje kod njihovog obračunavanje i plaćanja ne primenjuje se najniža ni najviša mesečna osnovica doprinosa.
   • Prihod autora, odnosno nosioca srodnog prava od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koje se zakonom priznaju normirani troškovi
   • Šifre vrsta prihoda 301-312 uz priznavanje normiranih troškova
   • Šifre vrsta prihoda 313-314 uz priznavanje stvarnih troškova
   • Šifre vrsta prihoda 315-323 bez obaveze obračuna i uplate doprinosa

    Isprobajte naš program besplatno!

    Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!

    Ne propustite priliku da probate naše programe besplatno!

    Potrebno Vam je dva minuta da se registrujete. Nakon toga možete preuzeti naše sjajne programe u demo verziji, instalirati na Vaš računar i probati.