ESIR Link za programere

Povežite Vaše postojeće POS/ERP rešenje sa sistemom eFiskalizacije bez potrebe za sertifikacijom vašeg softvera.

Softek ESIR prima komande za izdavanje računa iz Vašeg softvera putem tekstualnih datoteka na sličan način kako su do sada radili linkovi za fiskalne kase. 

Bez sertifikacije do nove e-fiskalizacije

Softek ESIR u Link režimu omogućava svim eksternim aplikacijama da fiskalizuju račune putem razmene definisanih datoteka sa Softek ESIR-om: programima razvijenim u starim tehnologijama, ERP/CRM softverima stranog porekla, uskospecijalizovanim softverima čija primarna funkcija nije fiskalizacija računa.

U Link režimu rada mogu se kreirati svi tipovi računa i transakcija, dodati refererentni broj i datum, kao i identifikacioni podaci kupaca.

Vaš sistem ne mora podržati sve kombinacije tipova računa i transakcija, već samo one koji su potrebni vašim klijentima. Ipak, u slučaju povremene potrebe klijenta da fiskalizuje određenu vrstu računa koja nije podržana kroz Vaš softver, može to učiniti direktno kroz Softek ESIR.

Bez obzira da li radi u režimu Link-a ili kroz korisnički interfejs, Softek ESIR ispunjava sve propisane zahteve predviđene Zakonom o fiskalizaciji i drugim pravilnicima i tehničkim uputstvima Ministarstva finansija i Poreske uprave.

Softek ESIR automatski dodaje nove artikle i ažurira postojeće artikle u Šifarnik artikala koji ESIR mora da poseduje.

ESIR poseduje Listu računa u kojoj se mogu videti svi do tog trenutka fiskalizovani računi.

Podržani termalni štampači

Prema novom Zakonu o fiskalizaciji fiskalni računi se mogu štampati na bilo kom štampaču. Softek ESIR omogućava štampu na standardnim A4 laserskim štampačima - skoro svaki laser koji već imate možete iskoristiti za štampu računa.

Ipak, savetujemo da  maloprodajni objekti koji izdaju više od 50 računa na dnevnom nivou štampaju račune na termalnim štampačima jer je to finansijski isplativije. U tabeli ispod nalaze se štampači koje smo testirali i koji štampaju račune zadovoljavajućeg kvaliteta - bitno je da se QR kod na fiskalnim računima očitava. Ukoliko posedujete neki drugi termalni štampač koji nije na listi, slobodno nas kontaktirajte kako bismo ga isprobali zajedno.

TERMALNI ŠTAMPAČPODRŽANA ŠIRINA TRAKEDRIVERPREPORUČENA NAMENA
EPSON TM-T2080mm, 58mmEPSON T20 driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
EPSON TM-T8880mmEPSON T88 driverMaloprodajni objekti sa najvećim brojem računa
Metapace T2580mmMETA T25 driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Metapace T4080mmMETA T40 driverMaloprodajni objekti do 500 računa dnevno
Bixolon E30080mmBixolon E300/E302 driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Seiko RP-G1080mmSeiko RPG10 driverMaloprodajni objekti do 500 računa dnevno
Galeb GNF32080mmGaleb GNF driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Galeb GNF33080mmGaleb GNF driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Birch CP-Q380mmBirch Q3 driverMaloprodajni objekti do 100 računa dnevno
Int Raster 801780mmPOS 80-C driverMaloprodajni objekti do 30 računa dnevno
Datecs EP70080mmDatecs driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!

Registracija traje 2 minuta.

REGISTRUJTE SE