ESIR Link za programere

Povežite Vaše postojeće POS/ERP rešenje sa sistemom eFiskalizacije bez potrebe za sertifikacijom vašeg softvera.

Softek ESIR prima komande za izdavanje računa iz Vašeg softvera putem tekstualnih datoteka na sličan način kako su do sada radili linkovi za fiskalne kase. 

Bez sertifikacije do nove e-fiskalizacije

Softek ESIR u Link režimu omogućava svim eksternim aplikacijama da fiskalizuju račune putem razmene definisanih datoteka sa Softek ESIR-om: programima razvijenim u starim tehnologijama, ERP/CRM softverima stranog porekla, uskospecijalizovanim softverima čija primarna funkcija nije fiskalizacija računa.

U Link režimu rada mogu se kreirati svi tipovi računa i transakcija, dodati refererentni broj i datum, kao i identifikacioni podaci kupaca.

Vaš sistem ne mora podržati sve kombinacije tipova računa i transakcija, već samo one koji su potrebni vašim klijentima. Ipak, u slučaju povremene potrebe klijenta da fiskalizuje određenu vrstu računa koja nije podržana kroz Vaš softver, može to učiniti direktno kroz Softek ESIR.

Bez obzira da li radi u režimu Link-a ili kroz korisnički interfejs, Softek ESIR ispunjava sve propisane zahteve predviđene Zakonom o fiskalizaciji i drugim pravilnicima i tehničkim uputstvima Ministarstva finansija i Poreske uprave.

Softek ESIR automatski dodaje nove artikle i ažurira postojeće artikle u Šifarnik artikala koji ESIR mora da poseduje.

ESIR poseduje Listu računa u kojoj se mogu videti svi do tog trenutka fiskalizovani računi.

Način rada ESIR linka

Softek ESIR obavlјa sledeće funkcije kada prima komande putem tekstualnih datoteka

Prima .txt u IN

Softek ESIR učitava tekstualnu datoteku iz foldera IN foldera

Validira podatke

Softek ESIR validira primlјene podatke na isti način kao u grafičkom korisničkom okruženju

Šalјe zahtev

Softek ESIR formira i šalјe zahtev za fiskalizaciju Procesoru fiskalnih računa (PFR)

Štampa račun

Ukoliko dobije odgovor od PFR-a, Softek ESIR štampa fiskalni račun

Upisuje u bazu i log fajlove

Softek ESIR u log fajlove upisuje sve poslate zahteve i vraćene odgovore, a u error log upisuje sve greške vraćene od procesora fiskalnih računa (PFR)

Šalje .ok u OUT

Softek ESIR upisuje u OUT folder podatke koje je dobio od PFR-a, a koji mogu biti od značaja za eksterni sistem.

Ukoliko dobije informaciju o greškama od PFR-a, Softek ESIR upisuje u OUT folder brojeve i opise grešaka

Struktura ulazne tekstualne datoteke u .txt formatu

 • 01 fiksno označava red sa internim brojem dokumenta,broj dokumenta
 • 02 fiksno označava red sa internim brojem prodaje,broj prodaje
 • 11 fiksno označava red sa tipom računa, šifra tipa računa (0 - Promet, 1 - Predračun, 2 - Kopija, 3 - Obuka, 4 - Avans)
 • 12 fiksno označava red sa tipom transakcije, šifra tipa transakcije (0 - Prodaja, 1 - Refundacija)
 • 21 fiksno označava red sa kasirom,ime kasira
 • 31 fiksno označava red sa ESIR vremenom,datum i vreme – šalјe se samo za AVANS PRODAJA kada je virmanska uplata u prošlosti (prethodnog dana)
 • 41 fiksno označava red sa ID kupca,Tip ID kupca:Id kupca
 • 42 fiksno označava red sa Opcionim polјem kupca,Tip opcionog polјa:Opciono polјe kupca – šalјe se samo kada je PROMET PRODAJA
 • 51 fiksno označava red sa Referentnim brojem,referentni broj
 • 52 fiksno označava red sa Referentnim vremenom,referentno datum i vreme
 • 61 fiksno označava red sa načinom plaćanja i može se ponoviti više puta koliko ima načina plaćanja,iznos,šifra tip plaćanja (0 - Drugo, 1 - Gotovina, 2 - Kartica, 3 - Ček, 4 – Prenos na račun, 5 - Vaučer, 6 – Instant plaćanje)
 • 62 fiksno označava red sa vrednostima Avansa, Plaćeno avansom, PDV na avans – Šalje se samo kada je PROMET PRODAJA koja je konačni račun koji zatvara Avans
 • 71 fiksno označava red sa artiklom i može se ponoviti više puta koliko ima artikala, Šifra artikla, Naziv artikla, Jedinica mere, GTIN, količina u formatu #.000, cena artikla u formatu #.00, poreska labela
 • 73 fiksno označava red sa artiklom i može se ponoviti više puta koliko ima artikala, Šifra artikla, Naziv artikla, Jedinica mere, GTIN, količina u formatu #.000, cena artikla u formatu #.00, mapirana poreska labela – Mapirana poreska labela biće u procesu formiranja zahteva promenjena poreskom labelom iz SUF-a
 • 91 fiksno označava red sa napomenama koje će biti odštampane nakon Kraja fiskalnog računa i može se ponoviti više puta, napomena. Moguće je poslati i dve kolone koristeći ; kao delimiter (na primer: 91,POS broj:;1234) 
 • 99,1 fiksno označava promenu štampača na podešeni A4 štampač ukoliko je podešena štampa na termalnom štampaču. Koristi se ukoliko želite da dati račun odštampate na A4 formatu papira, npr. fiskalni račun za pravno lice

Struktura izlazne tekstualne datoteke sa ekstenzijom .ok u slučaju uspešne fiskalizacije

 • 101 fiksno označava red sa PFR brojem računa,broj računa
 • 102 fiksno označava red sa PFR vremenom,PFR vreme
 • 103 fiksno označava red sa brojačem računa,brojač računa
 • 104 fiksno označava red sa ukupnim iznosom,ukupan iznos
 • 105 fiksno označava red sa brojačem po transakciji,brojač po transakciji
 • 106 fiksno označava red sa ukupnim brojačem,ukupni brojač
 • 107 fiksno označava red sa ekstenzijom brojača,ekstenzija brojača
 • 111
 • 113

Struktura izlazne tekstualne datoteke sa ekstenzijom .err u slučaju neuspešne fiskalizacije

 • 900 fiksno označava red sa porukom greške,poruka greške
 • 901 fiksno označava red sa pozicijom i sadržajem greške i može se ponoviti onoliko puta koliko ima grešaka
ESIR-Mapiranje-poreskih-stopa

Mapiranje poreskih stopa

Na Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF) poreske oznake definisane su identično kao i do sada ćiriličnim slovima А, Г, Ђ, Е. U slučaju da Vaš program nema mogućnost slanja poreskih oznaka ćirilicom, u Softek ESIR-u je moguće mapirati poreske oznake. Iz Vašeg sistema nastavljate da šaljete oznake na koje ste navikli do sada (npr. 1 ili 2 ili 3 ili 20 ili bilo koju drugu oznaku za stopu 20%).

Da bi se mapirala poreska stopa, u polјe šifra unosi se oznaka poreske stope iz Vašeg sistema, a u polјu oznaka bira se jedna od trenutno aktivnih poreskih oznaka klikom na dugme sa tri tačke pored Oznake.

Mapiranje poreskih stopa potrebno je uraditi samo prvi put. Sve dok je poreska stopa aktivna u SUF-u, biće aktivno i mapiranje poreske stope.

Podržani termalni štampači

Prema novom Zakonu o fiskalizaciji fiskalni računi se mogu štampati na bilo kom štampaču. Softek ESIR omogućava štampu na standardnim A4 laserskim štampačima - skoro svaki laser koji već imate možete iskoristiti za štampu računa.

Ipak, savetujemo da  maloprodajni objekti koji izdaju više od 50 računa na dnevnom nivou štampaju račune na termalnim štampačima jer je to finansijski isplativije. U tabeli ispod nalaze se štampači koje smo testirali i koji štampaju račune zadovoljavajućeg kvaliteta - bitno je da se QR kod na fiskalnim računima očitava. Ukoliko posedujete neki drugi termalni štampač koji nije na listi, slobodno nas kontaktirajte kako bismo ga isprobali zajedno.

TERMALNI ŠTAMPAČPODRŽANA ŠIRINA TRAKEDRIVERPREPORUČENA NAMENA
EPSON TM-T2080mm, 58mmEPSON T20 driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
EPSON TM-T8880mmEPSON T88 driverMaloprodajni objekti sa najvećim brojem računa
Metapace T2580mmMETA T25 driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Metapace T4080mmMETA T40 driverMaloprodajni objekti do 500 računa dnevno
Bixolon E30080mmBixolon E300/E302 driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Seiko RP-G1080mmSeiko RPG10 driverMaloprodajni objekti do 500 računa dnevno
Galeb GNF32080mmGaleb GNF driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Galeb GNF33080mmGaleb GNF driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno
Birch CP-Q380mmBirch Q3 driverMaloprodajni objekti do 100 računa dnevno
Int Raster 801780mmPOS 80-C driverMaloprodajni objekti do 30 računa dnevno
Datecs EP70080mmDatecs driverMaloprodajni objekti do 200 računa dnevno

Cenovnik

Za Vašeg krajnjeg klijenta, po registrovanom naplatnom mestu.

Softek ESIR + LPFR nema ugovornu obavezu.

Bilo kada se možete predomisliti i otkazati našu uslugu. Nema dodatnog plaćanja usled zakonskih izmena.

Nema skrivenih troškova.

ESIR Link

8 €mesečno

U cenu uključeno

 • ESIR Link
 • fiskalizacija kroz ESIR interfejs za tipove računa koje Vaš sistem ne fiskalizuje kroz Link
 • Podrška za vreme radnog vremena
 • Inicijalna instalacija i podešavanje

ESIR Link + LPFR

8 + 5 €mesečno

U cenu uključeno

 • ESIR Link
 • fiskalizacija kroz ESIR interfejs za tipove računa koje Vaš sistem ne fiskalizuje kroz Link
 • Podrška za vreme radnog vremena
 • Inicijalna instalacija i podešavanje
 • LPFR

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!

Registracija traje 2 minuta.

REGISTRUJTE SE