Vođenje Osnovnih Sredstava


Program za Knjigovodstvo sadrži modul Osnovna Sredstva.


Program za vođenje osnovnih sredstva namenjen je evidentiranju poslovnih promena osnovnih sredstava u malim i srednjim preduzećima. Sve evidencije na osnovnim sredstvima (nabavka, amortizacija, revalorizacija, prodaja i sl.) su istovremeno i knjigovodstvene evidencije i imaju preko naloga za knjiženje evidentirane promene u glavnoj knjizi, KPR i KIR.


O osnovnom sredstvu se vode sledeći podaci:

 • Inventarski broj
 • Pripadnost poreskoj amortizacionoj grupi
 • Procenat knjigovodstvene amortizacije
 • Konto ispravke vrednosti
 • Pripadnost radnoj celini

Program za vođenje osnovnih sredstava omogućava:

 • Vođenje kartica osnovnih sredstava i njihovih kartica amortizacije
 • Unos novih osnovnih sredstava preko osnovnog računa 027 Osnovna sredstva u pripremi ili direktno na konot osnovnih sredstava
 • Knjiženja u vezi povećanja ili smanjenja vrednosti osnovnih sredstava, prodaje, rashodaovanja i sl.
 • Automatska amortizacija svih sredstava, samo određenih grupa ili samo određenog osnovnog sredstva
 • Popisne liste, knjiženje viškova i manjkova
 • PK obrazac, OA obrazac
obrazac_oa

Neka dokumenta u programu za vođenje osnovnih sredstva

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!