Finansijsko knjigovodstvo


Program za Knjigovodstvo sadrži modul Finansijsko knjigovodstvo.


Jedna od glavnih prednosti modula Finansijsko knjigovodstvo jeste što omogućava kako automatska knjiženja svih dokumenata i smeštanje poslovne promene u pripadajuće knjige istovremeno dvojnog i prostog knjigovodstva, tako i mogućnost direktnog ručnog unosa naloga, pri čemu korisnik može maksimalno prilagoditi program svojim navikama.


Finansijsko knjigovodstvo objedinjuje finansijske podatke iz ostalih delova programa kroz mehanizam automatskog knjiženja sledećih dokumenata:

 • Robno knjigovodstvo
 • Materijalo knigovodstvo
 • Proizvodnja
 • Maloprodaja
 • Kupci
 • Dobavljači
 • Osnovna sredstava
 • Devizno poslovanje

Finansijsko knjigovodstvo, u sklopu Informacionog sistema obezbeđuje podršku funkcijama: glavne knjige, knjiženja naloga i izrade bilansa u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast računovodstveno knjigovodstvenih poslova. Podsistem Finansijskog knjigovodstva je baziran na principima dvojnog knjigovodstva. U njemu razlikujemo sledeće celine: kontni plan, kontiranje i knjiženje posredstvom naloga, glavnu knjigu i knjigovodstvene iskaze, bilanse i podsistem izveštaja. Osnov celokupnog podsistema je Kontni okvir koji je opisan hijerarhijskim šifarnikom koji obuhvata: klase, grupe, osnovne račune, sintetička i analitička konta. Omogućeno je generisanje:

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Statistički aneks

na važećim obrascima kao i eksport u xml fajl radi lakšeg povezivanja sa aplikaciom Agencije za privredne registre.

Modul Finansijsko knjigovodstvo omogućava automatski godišnji obračun koji obuhvata:

 • automatsko zatvaranje rashoda i prihoda
 • obračun dobiti i prenos na račune klase 7
 • zaključak aktive i pasive
 • automatsko formiranje početnih stanja za novi period

U modulu Finansijsko knjigovodstvo sve promene u glavnoj knjizi knjiže se kroz samo jednu opciju, knjiženje naloga. Nalog se knjiži na analitičkim kontima a svi izveštaji, analitički i sintetički forimiraju se na osnovu proknjiženih naloga. Nalog možete uneti direktno iz modula Finansijsko knjigovodstvo iz padajućeg menija Finansijska operativa / Standardni nalog za knjiženje ili ga preuzeti, što je najčešći slučaj, kao automatski knjižena nalog iz nekog od modula koji formiraju nalog (robno, materijalno, proizvodnja, maloporaja itd.) ili iz e-banking aplikacije.

U toku unosa naloga u donjem delu prikazan je iznos dugovne i potražene strane. Nalog nije moguće proknjižite ako nije u ravnoteži. S obzirom da u izveštaju Ispis glavne knjige u elektronskoj formi koji nalaže Poreska uprava treba uneti sledeće datume:

 • datum knjiženja
 • datum dokumenta
 • datum prijema

Nalozi za knjiženje moraju se obavezno klasifikovati tj. formira se šifarnik dokumenata. Prilikom unosa novog naloga biramo vrstu dokumenta a program nudi sledeći broj naloga kao i mogući datum knjiženja i dokumenta. Na primer kod naloga Dinarski izvod za očekivati je da je sledeći nalog za jedan dan mlađi od prethodnog naloga. Jednom proknjižen nalog uvek se može ponovo pogledati i štampati.

Na osnovu proknjiženih naloga formiraju se izveštaji finansijskog knjigovodstva:

 • pregled knjiženih naloga
 • dnevnik knjiženja
 • dnevnik_knj
 • analitička kartica
 • promet - specifikacija
 • promet_spec

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!