Finansijsko knjigovodstvo


Program za Knjigovodstvo sadrži modul Finansijsko knjigovodstvo.


Jedna od glavnih prednosti modula Finansijsko knjigovodstvo jeste što omogućava kako automatska knjiženja svih dokumenata i smeštanje poslovne promene u pripadajuće knjige istovremeno dvojnog i prostog knjigovodstva, tako i mogućnost direktnog ručnog unosa naloga, pri čemu korisnik može maksimalno prilagoditi program svojim navikama.


Finansijsko knjigovodstvo objedinjuje finansijske podatke iz ostalih delova programa kroz mehanizam automatskog knjiženja sledećih dokumenata:

 • Robno knjigovodstvo
 • Materijalo knigovodstvo
 • Proizvodnja
 • Maloprodaja
 • Kupci
 • Dobavljači
 • Osnovna sredstava
 • Devizno poslovanje

Finansijsko knjigovodstvo, u sklopu Informacionog sistema obezbeđuje podršku funkcijama: glavne knjige, knjiženja naloga i izrade bilansa u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast računovodstveno knjigovodstvenih poslova. Podsistem Finansijskog knjigovodstva je baziran na principima dvojnog knjigovodstva. U njemu razlikujemo sledeće celine: kontni plan, kontiranje i knjiženje posredstvom naloga, glavnu knjigu i knjigovodstvene iskaze, bilanse i podsistem izveštaja. Osnov celokupnog podsistema je Kontni okvir koji je opisan hijerarhijskim šifarnikom koji obuhvata: klase, grupe, osnovne račune, sintetička i analitička konta. Omogućeno je generisanje:

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Statistički aneks

na važećim obrascima kao i eksport u xml fajl radi lakšeg povezivanja sa aplikaciom Agencije za privredne registre.

Modul Finansijsko knjigovodstvo omogućava automatski godišnji obračun koji obuhvata:

 • automatsko zatvaranje rashoda i prihoda
 • obračun dobiti i prenos na račune klase 7
 • zaključak aktive i pasive
 • automatsko formiranje početnih stanja za novi period

U modulu Finansijsko knjigovodstvo sve promene u glavnoj knjizi knjiže se kroz samo jednu opciju, knjiženje naloga. Nalog se knjiži na analitičkim kontima a svi izveštaji, analitički i sintetički forimiraju se na osnovu proknjiženih naloga. Nalog možete uneti direktno iz modula Finansijsko knjigovodstvo iz padajućeg menija Finansijska operativa / Standardni nalog za knjiženje ili ga preuzeti, što je najčešći slučaj, kao automatski knjižena nalog iz nekog od modula koji formiraju nalog (robno, materijalno, proizvodnja, maloporaja itd.) ili iz e-banking aplikacije.

U toku unosa naloga u donjem delu prikazan je iznos dugovne i potražene strane. Nalog nije moguće proknjižite ako nije u ravnoteži. S obzirom da u izveštaju Ispis glavne knjige u elektronskoj formi koji nalaže Poreska uprava treba uneti sledeće datume:

 • datum knjiženja
 • datum dokumenta
 • datum prijema

Nalozi za knjiženje moraju se obavezno klasifikovati tj. formira se šifarnik dokumenata. Prilikom unosa novog naloga biramo vrstu dokumenta a program nudi sledeći broj naloga kao i mogući datum knjiženja i dokumenta. Na primer kod naloga Dinarski izvod za očekivati je da je sledeći nalog za jedan dan mlađi od prethodnog naloga. Jednom proknjižen nalog uvek se može ponovo pogledati i štampati.

Na osnovu proknjiženih naloga formiraju se izveštaji finansijskog knjigovodstva:

 • pregled knjiženih naloga
 • dnevnik knjiženja
 • dnevnik_knj
 • analitička kartica
 • promet - specifikacija
 • promet_spec

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju. Probajte besplatno jedan mesec bez ikakvih obaveza!

Ne propustite priliku da probate naše programe besplatno!

Potrebno Vam je dva minuta da se registrujete. Nakon toga možete preuzeti naše sjajne programe u demo verziji, instalirati na Vaš računar i probati.