Finansijska evidencija


Maloprodaja omogućava finansijsko ili robno vođenje maloprodaje. Modul savršeno odgovara korisnicima koji imaju više maloprodajnih objekata, jer omogućava lako rukovođenje programom kroz maloprodajne objekte. Svaki dokument automatski se knjiži u pripadajuće knjige.

Maloprodajna kalkulacijaRobno i finansijsko zaduženje maloprodaje radi se dokumentom maloprodajne kalkulacije. Ona može biti prenos iz magacina veleprodaje ili skladišta ili ulaz direktno od dobavljača.


Pre same izrade kalkulacije, program nam nudi prozor u kom imamo mogućnost biranja prodavnice (ukoliko korisnik ima više maloprodajnih objekata). Kako bi se omogućio što brži i jednostavniji unos, prilikom sastavljanja kalkulacije, sa desne strane polja za unos, nalazi se prozor u kom se pojavljuju svi artikli koji počinju unetim slovom ili šifrom. Ovakvim načinom rada postiže se efikasnost i manji utrošak vremena, a posebno je korisno kod klijenata sa velikim brojem maloprodajnih kalkulacija.

Automatsko knjiženje maloprodajne kalkulacije vrši se u Glavnu knjigu, KPR, PK-1 i KEP knjigu u maloprodaji. Štampa KEP knjige omogućena je kroz program, kao i štampa svih ostalih dokumenata.

Prodaja robe-dnevni izveštaj

Knjiženje prodaje robe iz maloprodajnog objekta omogućeno je preko Knjige dnevnih izveštaja-Roba, koja se nalazi u podmeniju Maloprodaja. Kada unesemo ukupnu prodaju u određeno polje, program sam obračunava iznos poreza. Potom rasporedimo ukupan iznos prema različitim načinima plaćanja (ukoliko je bilo gotovine, čekova, kartica, bezgotovinski).

Klikom na polje Knjiženje, automatski se ažuriraju Glavna knjiga, KIR, PK-1 i KEP knjiga.

Korekcija nabavne ceneVrlo jednostavno možemo obračunati razliku u ceni. Kada u podmeniju Finansijsko zaduženje otvorimo Korekcija nabavne vrednosti, samo jednim klikom možemo dobiti i proknjižiti obračun razlike u ceni.

Fiskalna kasaNa samom početku važno je napomenuti da postoji mogućnost uvoza šifarnika maloprodajnih artikala u program ukoliko se prethodno dostavi tabela u Microsoft Excel-u.


Knjiženje početnog stanja može se uraditi na čak tri načina. Jedan od načina je pojedinačni unos maloprodajnih artikala prilikom sastavljanja početnog stanja. Drugi način je sastavljanje početnog stanja samo jednim klikom, odnosno prenosom lagera iz prethodne godine. Vrlo sličan prethodnom, treći način predstavlja prenos stanja popisa na kraju prethodne godine kao početnog stanja tekuće.


Nabavka maloprodajnih artikala
Knjiženje ulaza robe (nabavke od dobavljača), zasniva se na jednostavnom i brzom unosu. Prilikom sastavljanja nabavke imamo mogućnost da čekiramo opciju automatskog menjanja prodajne cene u šifarniku maloprodajnih artikala.


Prodaja na fiskalnoj kasi


Kretanje kroz modul POS-Fiskalna kasa olakšano je preko ikonica, a do fiskalne kase, kao i najbitnijih opcija u ovom modulu vodi nas samo jedan klik mišem.

Izbor maloprodajnog artikla za prodaju može se uraditi na više načina. Jedan od načina je unos šifre maloprodajnog artikla ili barkoda u polje koje je predviđeno za to. Drugi način je unosom prvih slova naziva artikla pri čemu se sa desne strane prozora prodaje prikažu svi artikli koji u svom nazivu imaju uneta slova. Još jedan način pretrage robe jeste preko polja Artikli koje nas vodi do celokupnog šifarnika preko kog možemo birati naše artikle za prodaju.

Takođe postoji opcija da se pri svakom biranju pojedinačnog artikla sa desne strane prozora pojavi kartica sa kretanjem i trenutnim stanjem izabranog artikla. Direktno iz kase možemo štampati virmanski račun.
Cenu artikla, program nudi automatski iz šifarnika maloprodajnih artikala, međutim imamo opciju promene cene u datom trenutku.

Izveštaji


Što se tiče izveštaja, postoje razne vrste izveštaja koje program nudi. Od osnovnih kao što su kartica robe i lager pojedinačno i grupno, do kartice dobavljača. Takođe, možemo dobiti pregled prodatih artikala u danu, periodu, pojedinačno ili grupno prodati artikli određenom kupcu, pregled po računima za određenog kupca...

Nivelacija cene


Nivelacija cene se knjiži vrlo lako i jednostavno, popunjavanjem svega nekoliko polja. Unosom nove prodajne cene, program sam obračunava procenat i iznos marže, kao i obrnuto, unosom procenta marže, program će sam obračunati novu prodajnu cenu. Ovom prilikom možemo čekirati opciju automatske promene cene u šifarniku maloprodajnih artikala.

KEP knjiga


Kep knjiga se može popunjavati automatski i ručno, a omogućena je i štampa KEP knjige iz programa.