Standardni nalog

Nalog za knjiženje je najbitniji dokument u evidenciji poslovnih promena. Naš program Vam omogućava automatsko formiranje naloga za knjiženje prilikom izrade većine dokumenata. Kada damo komandu programu da proknjiži određeni dokument, program će nas prvo obavestiti u koje knjige prostog i dvojnog knjigovodstva će smestiti datu promenu, a potom i prikazati formiran nalog za knjiženje.

Jedna od glavnih prednosti našeg programa jeste da pored automatskog knjiženja imate mogućnost ručnog kreiranja naloga za knjiženje direktno u glavnu knjigu, kako bi se program što bolje prilagodio različitim zahtevima korisnika.
U daljem tekstu pogledajte uputstvo o ručnom kreiranju naloga za knjiženje.

Prvi korak pri ručnom kreiranju naloga za knjiženje jeste da unesemo vrstu dokumenta (ili odaberemo iz liste dokumenata) i broj naloga za knjiženje. Drugi korak je unos analitičkih konta, datuma, opisa i iznosa u polja Duguje/Potražuje. Kada smo popunili sva potrebna polja, kliknemo na polje Upiši. Kako u većini prozora možemo istovremeno dobiti prikaz trenutnog stanja kartice, tako i prilikom ručnog formiranja naloga za knjiženje takođe dobijamo prikaz kartice svakog unetog analitičnog konta.

Za unos konta postoji više opcija. Možemo uneti ceo analitički konto odjednom u za to određeno polje, možemo uneti prve tri cifre pa izabrati iz liste koju nam ponudi program. Treća opcija jeste unos naziva konta, tako što unesemo min tri prva slova naziva i izaberemo u listi koju nam program ponudi.
Pregled knjiženih naloga
U programu možete dobiti pregled svih knjiženih naloga u glavnoj knjizi. Taj pregled daje nam sledeće informacije: koja vrsta naloga je u pitanju, broj naloga, opis knjiženja, dugovni i potražni saldo, kao i razliku duguje-potražuje, ukoliko postoji. Takođe, pretragu možemo suziti, ukoliko nam je potrebna samo određena vrsta dokumenta i tom prilikom dobiti izveštaj o knjiženim nalozima sa izabranom vrstom dokumenta.

Dnevnih knjiženja
Dnevnik knjiženja daje nam pregled svih proknjiženih stavki u glavnoj knjizi, sa zbirom dugovne i potražne strane svakog naloga. Možemo izdvojiti samo naloge za određenu vrstu domumenta i za određeni period i štampati.

Korisnicima koji štampaju knjigovodstvene naloge, ova opcija može uštedeti mnogo papira i registratora.

Blagajna

Blagajnu knjižimo preko posebnog prozora u okviru Knjiženje-Finansijska operativa. U okivru prozora vidimo dva tab-a Knjiga blagajne i Dnevnik-izveštaj blagajne. Prvi tab Knjiga blagajne služi za unos rednog broja i datuma knjiženja, kao i pregled svih do tada unetih dokumenata blagajne. Na drugom tab-u potrebno je popuniti prazna polja, kao što je prikazano na primeru ispod.

Izvod iz banke

Modul Izvod iz banke je veoma jednostavan način unosa stavki izvoda, a napravljen je tako da korisniku omogući brzo i sigurno knjiženje izvoda iz banke. Kako većina naših korisnika ima otvorene tekuće račune u više banaka, pre samog unosa program nam nudi da izaberemo odgovarajuću banku.

Dolazimo do prozora koji takođe ima dva tab-a pod nazivima Spisak izvoda i Stavke izvoda. Na prvom tabu nalaziće se pregled svih izvoda koje smo uneli, a na drugom tab-u, kao što sam naziv kaže unosimo stavke tog izvoda. Knjiženje izvoda je vrlo jednostavno, jer je potrebno samo unositi stavke sa izvoda, a program prilikom knjiženja sam kontira ostatak i dovodi nalog u ravnotežu.
Prilikom unosa stavki sa izvoda, u polju Šifra analitike dovoljno je uneti prva tri broja analitičkog konta i program će ponuditi sva konta koja počinju tako, u prozoru sa desne strane. Ova opcija omogućava korisniku da brzo i lako rukuje programom, što će dalje uticati sa efektivnost rada. Takođe jedna od pomoćnih opcija su dugmići ispod polja Šifra analitike, koja su uneti kao neki od najtraženijih analitičkih konta, pa je stoga dovoljan samo jedan klik na neko od ponuđenih polja.

Ukoliko niste uneli ispravan iznos na jednoj od stavki izvoda, program će Vas upozoriti, na osnovu zbirnog iznosa koji ste uneli na prvom tab-u prozora.

Prikaz kartice
Ono što možemo posebno da istaknemo to je prikaz kartice, kako u ovom modulu, tako i u većini ostalih. Kada unesemo analitički konto za knjiženje izvoda, sa desne strane otvara se pregled njegove kartice sa trenutnim stanjem.