Izdate fakture za izvršene usluge

Na prvom tab-u evidentiramo podatke sa zaglavlja izdate fakture. Prilikom formiranja dokumenta, obavezna polja su analitički konto kupca, datum i polje POPDV obrasca, sva ostala polja mogu biti po izboru korisnika popunjena. Na drugom tab-u unosimo stavke računa i knjiženje dokumenta završavamo klikom na dugme Knjiženje. Ovim korakom program je napravio nalog za knjiženje i ažurirao konta glavne knjige, KIR-knjigu izdatih računa, POPDV obrazac.

Text usluge možete menjati po svom izboru, pošto odaberete odgovarajući analitički konto.

Izdata devizna faktura

Kako se u naš program zasniva na različitim šiframa dokumenata, zbog lakšeg upravljanja podacima, prilikom formiranja devizne fakture, možemo izabrati posebnu šifru dokumenta. Dodatna polja koja se javljaju su Šifra deviza, JCI broj, krus valute.


Izdata faktura za primljen avans

Prilikom knjiženja fakture na osnovu koje smo naplatili avans, obratićemo pažnju na polje POPDV obrasca. U polju u kom evidentiramo kupca, unećemo konto sa sintetike 430, koji smo pre svega otvorili. U polje analitika troška, možemo uneti bilo koji analitički konto, jer program samim knjiženjem ove fakture neće uzeti u obzir konto koji ste tom prilikom izabrali, što možete videti na slici naloga za knjiženje.


Konačan račun knjižimo kroz Izdat račun za usluge. Formiraćemo dokument kao što bi formirali standardnu fakturu za izvršene usluge, sem što ovom prilikom imamo posebno dugme Avansne uplate gde ažuriramo iznos naplaćenog avansa. Prilikom knjiženja program će nas obavestiti o unetim avansnim uplatama.

Izdato knjižno odobrenje/zaduženje

Izdato knjižno odobrenje knjižićemo u podmeni-u Izdate fakture-Izdato knjižno odobrenje. Popuniti naznačena polja. Možemo primetiti da polje za unos pozicije popdv obrasca ne postoji, jer će program automatski popuniti odgovarajuću poziciju 3.6 POPDV posle knjženja dokumenta. U polju količina već je unet iznos sa predznakom minus.

Prilikom knjiženja izdatog knjižnog zaduženja, standardno popuniti i formirati dokument. U polju Vrsta prometa uneti šifru 15 – 3.5 POPDV.