O programu
Kontni okvir

Pregled kontnog okvira
Ažuriranje i dodavanje šifara kontnog okvira

Kartice

Otvaranje finansijskih kartica
Stanje finansijske kartice
Promet finansijskih kartica
Otvaranje količinske kartice
Otvaranje kartice osnovnog sredstva

Knjiženje

Knjiženje finansijskog naloga
Knjiženje količinskog naloga
Pregled proknjiženih naloga

Izveštaji

Zaključni na nivou klasa
Zaključni na nivou sintetika
Stanje subanalitika

Arhiviranje podataka