";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Softek - knjigovodstveni medicinski poslovni programi

Softek - knjigovodstveni medicinski poslovni programi

Program za knjigovodstvo - Robno knjigovodstvo

Modul Robno knjigovodstvo omogućava praćenje i upravljanje zalihama robe.
Omogućeno je praćenje tokova robe, štampanje svih potrebnih dokumenata kao i automatsko knjiženje većine poslovnih procesa:

  • Prijemne kalkulacije
  • Kalkulacije primljene od deviznog dobavljača
  • Izdati račun u veleprodaji
  • Izdati devizni račun u veleprodaji
  • Razni predračuni
  • Prebacivanje u maloprodaju
  • Prijem iz maloprodaje
  • Prenos u drugi magacin
  • Nivelacija cena
  • Prijem robe od poljoprivrednika

Sve poslovne promene pored automatsko knjiženja u Glavnu knjigu sprovode se i u Knjizi primljenih računa - KPR, u Knjizi izdatih računa - KIR, u KEPU knjizi a ako ste preduzetnička radnja i vodite prosto knjigovodstvo, sve poslovne promene automatski se knjiže u knjigu PK1.Zašto Vaši prijatelji i poslovni partneri ne bi videli ovo? Podelite to sa njima.