";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Softek - knjigovodstveni medicinski poslovni programi

Softek - knjigovodstveni medicinski poslovni programi

Program za knjigovodstvo - Finansijsko knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvo objedinjuje finansijske podatke iz ostalih delova programa kroz mehanizam automatskog knjiženja sledećih dokumenata:

 • Robno knjigovodstvo
 • Materijalo knigovodstvo
 • Proizvodnja
 • Maloprodaja
 • Kupci
 • Dobavljači
 • Osnovna sredstava
 • Devizno poslovanje

Postoji mogućnost i direktnog unosa naloga pri čemu korisnik može maksimalno prilagoditi program svojim navikama kreirajući tipove naloga.

Finansijsko knjigovodstvo, u sklopu Informacionog sistema obezbeđuje podršku funkcijama: glavne knjige, knjiženja naloga i izrade bilansa u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast računovodstveno knjigovodstvenih poslova.

Podsistem Finansijskog knjigovodstva je baziran na principima dvojnog knjigovodstva. U njemu razlikujemo sledeće celine: kontni plan, kontiranje i knjiženje posredstvom naloga, glavnu knjigu i knjigovodstvene iskaze, bilanse i podsistem izveštaja.

Osnov celokupnog podsistema je Kontni okvir koji je opisan hijerarhijskim šifarnikom koji obuhvata: klase, grupe, osnovne račune, sintetička i analitička konta. Omogućeno je generisanje

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Statistički aneks

na važećim obrascima kao i eksport u xml fajl radi lakšeg povezivanja sa aplikaciom Agencije za privredne registre.

Modul Finansijsko knjigovodstvo omogućava automatski godišnji obračun koji obuhvata:

 • automatsko zatvaranje rashoda i prihoda
 • obračun dobiti i prenos na račune klase 7
 • zaključak aktive i pasive
 • automatsko formiranje početnih stanja za novi period

U modulu Finansijsko knjigovodstvo sve promene u glavnoj knjizi knjiže se kroz samo jednu opciju, knjiženje naloga. Nalog se knjiži na analitičkim kontima a svi izveštaji, analitički i sintetički forimiraju se na osnovu proknjiženih naloga. Nalog možete uneti direktno iz modula Finansijsko knjigovodstvo iz padajućeg menija Finansijska operativa / Standardni nalog za knjiženje ili ga preuzeti, što je najčešći slučaj, kao automatski knjižena nalog iz nekog od modula koji formiraju nalog (robno, materijalno, proizvodnja, maloporaja itd.) ili iz e-banking aplikacije.

U toku unosa naloga u donjem delu prikazan je iznos dugovne i potražene strane. Nalog nije moguće proknjižite ako nije u ravnoteži. S obzirom da u izveštaju Ispis glavne knjige u elektronskoj formi koji nalaže Poreska uprava treba uneti sledeće datume:

 • datum knjiženja
 • datum dokumenta
 • datum prijema

Nalozi za knjiženje moraju se obavezno klasifikovati tj. formira se šifarnik dokumenata. Prilikom unosa novog naloga biramo vrstu dokumenta a program nudi sledeći broj naloga kao i mogući datum knjiženja i dokumenta. Na primer kod naloga Dinarski izvod za očekivati je da je sledeći nalog za jedan dan mlađi od prethodnog naloga. Jednom proknjižen nalog uvek se može ponovo pogledati i štampati.

Na osnovu proknjiženih naloga formiraju se izveštaji finansijskog knjigovodstva:

 • pregled knjiženih naloga
 • dnevnik knjiženja
 • analitička kartica
 • promet - specifikacija

Pored ovih knjigovodstvenih izveštaja program IksWin pruža i neke neknjigovodstvene izveštaje.

 

 PDV

U programu je automatski sinhronizovana pdv evidencija tj formiranjem knjigovodstvenog nalog za bilo koji pdv dokument program ga automatski slaže u KPR i KIR (u zavisnosti da li je primljeni ili izdati) kao i u glavnu knjigu odakle se formira obrazac PPPDV. Na slici dat je prikaz KPR knjige

NOVI PRAVILNICI O PDV-u OD 15.10.2015.GODINE

- Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

- Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost donet na osnovu člana 10a stav 13. Zakona o PDV

- Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem u smislu Zakona o PDV

- Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

- Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV-a

- Pravilnik o  načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje PDV-a

- Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

- Pravilnik o izmenama pravilnika o utvrtđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o PDV-u

- Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

- Pravilinik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDVa, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

 

Zašto Vaši prijatelji i poslovni partneri ne bi videli ovo? Podelite to sa njima.