Softek - knjigovodstveni medicinski poslovni programi

Softek - knjigovodstveni medicinski poslovni programi

Program za knjigovodstvo - Finansijsko knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvo objedinjuje finansijske podatke iz ostlaih delova programa kroz mehanizam automatskog knjiženja sledećih dokumenata:

 • Robno knjigovodstvo
 • Materijalo knigovodstvo
 • Proizvodnja
 • Maloprodaja
 • Kupci
 • Dobavljači
 • Osnovna sredstava
 • Devizno poslovanje

Postoji mogućnost i direktnog unosa naloga pri čemu korisnik može maksimalno prilagoditi program svojim navikama kreirajući tipove naloga.

Finansijsko knjigovodstvo, u sklopu Informacionog sistema obezbeđuje podršku funkcijama: glavne knjige, knjiženja naloga i izrade bilansa u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu oblast računovodstveno knjigovodstvenih poslova.

Podsistem Finansijskog knjigovodstva je baziran na principima dvojnog knjigovodstva. U njemu razlikujemo sljedeće celine: kontni plan, kontiranje i knjiženje posredstvom naloga, glavnu knjigu i knjigovodstvene iskaze, bilanse i podsistem izvještaja.

Osnov celokupnog podsistema je Kontni okvir koji je opisan hijerarhijskim šifrarnikom koji obuhvata: klase, grupe, osnovne račune, sintetička i analitička konta. Omogućeno je generisanje

 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Statistički aneks

na važećim obrascima kao i eksport u xml fajl radi lakšeg povezivanja sa aplikaciom Narodna banka Srbije.

Modul Finansijsko knjigovodstvo omogućava automatski godišnji obračun koji obuhvata:

 • automatsko zatvaranje rashoda i prihoda
 • obračun dobiti i prenos na račune klase 7
 • zaključak aktive i pasive
 • automatsko formiranje početnih stanja za novi period

U modulu Finansijsko knjigovodstvo sve promene u glavnoj knjizi knjiže se kroz samo jednu opciju, knjiženje naloga. Nalog se knjiži na analitičkim kontima a svi izveštaji, analitički i sintetički forimiraju se na osnovu proknjiženih naloga. Nalog možete uneti direktno iz modula Finansijsko knjigovodstvo iz padajućeg menija Finansijska operativa / Standardni nalog za knjiženje ili ga preuzeti, što je najčešći slučaj, kao automatski knjižena nalog iz nekog od modula koji formiraju nalog (robno, materijalno, proizvodnja, maloporaja itd.) ili iz e-banking aplikacije.

U toku unosa naloga u donjem delu prikazan je iznos dugovne i potražene strane. Nalog nije moguće proknjižite ako nije u ravnoteži. Sobzirom da u izveštaju Ispis glavne knjige u elektronskoj formi koji nalaže Poreska uprava treba uneti sledeće datume:

 • datum knjiženja
 • datum dokumenta
 • datum prijema

Nalozi za knjiženje moraju se obavezno klasifikovati tj. formira se šifarnik dokumenata. Prilikom unosa novog naloga biramo vrstu dokumenta a program nudi sledeći broj naloga kao i mogući datum knjiženja i dokumenta. Na primer kod naloga Dinarski izvod za očekivati je da je sledeći nalog za jedan dan mlađi od prethodnog naloga. Jednom proknjižen nalog uvek se može ponovo pogledati i štampati.

Na osnovu proknjiženih naloga formiraju se izveštaji finansijskog knjigovodstva:

 • pregled knjiženih naloga
 • dnevnik knjiženja
 • analitička kartica
 • promet - specifikacija

Pored ovih knjigovodstvenih izveštaja program IksWin pruža i neke neknjigovodstvene izveštaje.Zašto Vaši prijatelji i poslovni partneri ne bi videli ovo? Podelite to sa njima.

Novi kontni okvir (2014) i novi Pravilnici o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Pravilnik o novom Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za priv.društva, zadruge i preduzetnike stupio je na snagu 1.1.2014. godine. ali je ostavljena mogućnost da se nastavi sa knjiženjem po starom kontnom okviru sve do kraja 2014 kada se mora izvršiti preknjižavanje izmenjenih računa na nove pravilnikom propisane račune.

 Pravilnik novih obrazaca finansijskih izveštaja primenjuje se počev od sastavljanja završnog računa za 2014. godine. U programu su novi bilansi već prilagođeni novom pravilniku kao i mogućnost direktnog izvoza podataka u aplikaciju APR-a. Na slici dole je prikaz dela bilansa stanja po novom pravilniku koji se automatski formira povlačenjem stanja iz glavne knjige.