Program za lekarsku ordinaciju


Pouzdan softver za vašu lekarsku ordinaciju

Upotrebom savremenih informacionih tehnologija
želimo da Vam pomognemo
u organizaciji Vaših podataka

Program za lekarske ordinacije namjenjen je privatnim lekarskim ordinacijama i poliklinikama i omogućava kompletnu evidenciju

 • Osoblja
 • Pacijenata
 • Pregleda
 • Dijagnoza

Lekar ima mogućnost unosa podatka o pregledu kao što su datum pregleda, nalaz i mišljenje i dijagnoza. Svaki lekar može podesiti sekcije svog specijalističkog izveštaja.

Program za ordinacije je naš najtraženiji program iz edicije medicinski softver. Iz iskustva nekoliko privatnih ordinacija, sagledali smo šta je to što bi ova aplikacija trebala da poseduje. To je pre svega jednostavno pisanje specijalističkog lekarskog izveštaja. Program bi automatski sačuvao sve relevante podatke u kartonu pacijenta.

Za svakog pacijenta posebno, vodi se zdravstveni karton koji je moguće štampati. Program sadži efikasan sistem za pretraživanje i do svih podataka je moguće doći u vrlo kratkom roku. Osnovna prednosti korišćenja ovog programa je povećanje brzine i efikasnosti rada ordinacije. Uz program se isporučuje kompletna baza Međunarodna klasifikacija bolesti MKB.

Program se može prilagoditi mnogim vrstama ordinacija i specijalnosti jer se specijalistički izveštaj može podesiti za svakog lekara ponaosob.

 • Vođenje detaljnog istorijata pregleda (elektronski karton pacijenta) i ostalih evidencija za svakog pacijenta
 • Zakazivanje pregleda
 • Unosa rezultata pregleda na više načina u formi slobodnog teksta i/ili na osnovu unapred definisanih opcionih elemenata pregleda
 • Korišćenja predefinisanih šablona teksta
 • Unosa medicinskog materijala i lekova
 • Čuvanje u bazi putanje do slika koje su vezane za pregled
 • Pretraživanja istorijata pregleda za naučne radove
 • Kreiranje šablona za sve vrste specijalističkih nalaza ili posebno za svakolg lekara
 • Izdavanje predračuna, fiskalnih računa i faktura
 • Štampani izveštaji (pregled pacijenta – nalaz, cenovnik, dodatni izveštaji…)

ordinacija_menu