transfuzijai_izvestaj_pacijtransfuzija_mesecni_izvesta
transfuzija_protokol_davala

Protokol davalaca krvi u službi

 
transfuzija_protokol_davala
transfuzija_mesecni_izvesta
Ovo je protokol dobrovoljnih davalaca u uslužbi. Moguće je uneti veliki broj podataka koji će kasnije
Služba za transfuziju krvi ima vrlo složen i raznovrstan posao a pri tome ne sme se pogrešiti ni u jednom koraku. Izvanredno kompleksna relaciona baza koju smo razvili za potrebe ove aplikacije u najvećoj meri svodi moguće greške na minimum. Obezbedjena je sledljivost svih proizvoda od trenutka dolaska dobrovoljnih davlaca do uzimanja krvi, obrade, skladištenja, etiketiranja, do podataka o izvršenim interakcijama i na kraju izdatim krvnim proizvodima. Isto tako obezbedjena je sledljivost od pacijenta do svih analiza koje su mu pružene do proizvoda koji mu je izdat. Na kraju meseca automatski se dobija elektronska faktura format 10.05 ili 10.12. transfuzija_protokol_davala Program pokriva sve aspekte dobrovoljnog davalaštva krvi i kliničke transfuziologije tako da se na kraju meseca za par minuta dobija sveobuhvatan izveštaj koji se dostavlja Institut za transfuziju krvi Srbije. transfuzija_mesecni_izvesta transfuzijai_izvestaj_pacij

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju programa. Probajte besplatno do kraja 2017. godine!