Program je namenjen evidencija podataka u služba mikrobiologije.

Omogućena je evidencija za više protokola, kao na primer za:

  • Ambulantni protokol,
  • Odoljenski protokol itd.

Program se isporučuje sa velikom brojem uobičajenih nomenkaltura:

  • Šifre materijala koji se upućuje
  • Šifre podloga
  • Šifre nalaza
  • Šifre antibiotika
  • Šifre antibiograma

ali se svaka služba može dodati i svoje specifične šifre.

Prvi korak je evidencija prisleplog materijala sa svim potrebnim podacima:

  • Ime i prezime pacijenta i ostali personalni podaci
  • Odeljenje bolnice
  • Materijal koji se šalje i vrsta pregleda koji se zahteva.

Zatim sledi štampa Radne liste.

Drugi korak je evidencija podataka o pregledu odnosno unos podataka sa Radne liste i štampa Nalaza.

Na ovaj način podaci su trajno sačuvani ali razene vrste pretraživanja i izveštaja su daleko jednostavnije i mnogo brže i tačnije nego kod uobičajenog evidentiranja podataka u pisane protokole gde svaka izrada izveštaja zahteva mukotipno ponovno prebrojavanje i listanje knjiga protokola.

Pogledajte uputstvo za Mikrobiologiju.

Isprobajte naš program besplatno!

Registrujte se kako biste mogli da preuzmete demo verziju programa. Probajte besplatno do kraja 2017. godine!