MEDICINSKI PROGRAMI

Softek od svog osnivanja aktivno razvija programska rešenja za potrebe medicinskih ustanova i privatnih lekarskih ordinacija i poliklinika.

Davne 2000. godine krenuli smo sa razvojem informacionog sistema za službe transfuzije. Inače informaciioni sistemi u službama transfuzije su prve aplikacije koje su se javile u medicinskim ustanovama zbog vrlo složenog obima dokumentacije. Na svetskom tržištu postoje nekoliko multinacionalnih kompanija koje rade u ovoj oblasti, ali implementacija njihovog softvera u našim bolnicama je nemoguća zbog, za naše uslove, neverovatnih cena ovih softvera.

Imali smo priliku da vidimo neki od ovih program i da se uverimo da naše rešenje nudi sličene mogućnosti sa dodatnim prednostima, prilagodjeno je putpuno našim uslovima i zahtevom tz. elektonskog fakturisanja.

Naš najtraženiji program iz oblasti medicnskog softvera je program za privatne lekarske ordinacije. Program je zasnovan na iskustvima nekoliko lekarskih ordinacija i potpuno je prihvatljv i za mnoge specijalnosti, što se može videti i iz naše referntne liste: naši korisnici su pre svega internističke i kardiološke ordinacije ali i oftamološke, fizijatrijske, ordinacije opšte medicine i ostale.

Preuzmite naš demo program za lekarsku ordinaciju ili naručite demo cd.