Program za prosto knjigovodstvo je deo programa IksWin (Integralni knjigovodstveni sistem). Glavna prednost programa je u tome što se sve može knjižiti po sistemu dvojnog knjigovodstva a program istovremeno automatski knjiži i po prostom, svaki dokument unet kroz programom predviđene prozore automtski upisuje u pripadajuću kolonu u pk-1 knjige. Program vam tako omogućava  detaljnu evidenciju poslovanja koju omogućava dvojno knjigovodstvo  a istovremeno mogućnost automatskom sastavljanja Bilansa uspeha po prostom tj. po Knjizi prihoda i rashoda.

Poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva koje možete štampati:

 • PK1 knjiga – Poslovna knjiga prihoda i rashoda
 • PK2 – Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara

pored ove dve knjige u zavisnosti od vrste delatnosti preduzetnik je obavezan da vodi i pomoćne evidencije

 • Kalkulaciju prodajne cene
 • KEP knjiga
 • DPU – List dnevnog prometa ugostitelja
 • GP – Evidencija gotovih proizvoda
 • PKR – Prijemni list komisione robe
 • PKR1 – Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe

Preduzetnik koji je obveznik pdva osim ovih pomoćnih evidencija obavezan je da vodi:

 • KIR – knjigu izlaznih računa
 • KPR – knjigu primljenih računa

Obezbedjena je kontrola i upoređenje dvojnog i prostog knjigovodstva i to:

 • Da li se sve promene koje su u dvojnom nalaze i u PK1
 • Da li je prihod iz dvojnog identičan prihodu iz prostog
 • Da li je obračunati PDV isti kao u dvojnom knjigovodstvu
 • Da li je nabavna vrednost robe i repromaterijala indentična kao u dvojnom knjigovodstvu

Program takođe možete koristiti ako ste paušalno oporezivi. Naime knjiženjem izdatih računa za izvršene usluge ili za prodate proizvode odnosno ako promet evidentirate preko fiskalne kase knjiženjem dnevnih izveštaja, možete odštampati i Poslovnu knjigu KPO – Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

prosto_knjigovodstvo

Po završetku poslovne godine obveznik sastavlja finansijski razultat na obrascu BU – Bilan uspeha. U programu se automatski formira BU na osnovu pozicija iz PK-1 i popisa zaliha.

Ovde možete pročitati Pravilnik o poslovnim knjigama po sistemu prostog knjigovodstva