PROGRAM ZA PROSTO KNJIGOVODSTVO

Program za prosto knjigovodstvo je deo programa IksWin (Integralni knjigovodstveni sistem). Glavna prednost programa je u tome što se sve može knjižiti po sistemu dvojnog knjigovodstva a program istovremeno automatski knjiži i po prostom pa se tako dobija detaljna evidencija poslovanja koju omogućava dvojno knjigovodstvo a za potrebe završnog računa imate u svakom trenutku popunjenu PK-1 knjigu i mogućnost automatskom sastavljanja Bilansa uspeha.

Ovde možete pročitati Pravilnik o poslovnim knjigama po sistemu prostog knjigovodstva

Maloprodaja

 • Ulazna kalkulacija u maloprodaji
 • Prijem repromaterijala
 • Primljeni račun za troškove
 • Knjiženje dnevnog izveštaja iz maloprodajnog objekta
 • Izdati račun iz veleprodaje
 • Izdati račun za izvršene usluge
 • Izdati račun za prodate gotove proizvode
 • Knjiženje izvoda iz banke
 • Knjiženje plata zaposlenih

Proizvodnja

 • Nabavka repromaterijala
 • Knjiženje primljenih računa za usluge
 • Izdati račun za prodate gotove proizvode
 • Knjiženje izvoda iz banke

Veleprodaja

 • Veleprodajna kalkulacija
 • Knjiženje primljenih računa za usluge
 • Izdati račun za prodate robu
 • Knjiženje izvoda iz banke

Obezbedjena je kontrola i upoređenje dvojnog i prostog knjigovodstva i to:

 • Da li se sve promene koje su u dvojnom nalaze i u PK1
 • Da li je prihod iz dvojnog identičan prihodu iz prostog
 • Da li je obračunati PDV isti kao u dvojnom knjigovodstvu
 • Da li je nabavna vrednost robe i repromaterijala indentična kao u dvojnom knjigovodstvu

Program takođe možete koristiti ako ste paušalno oporezivi. Naime knjiženjem izdatih računa za izvršene usluge ili za prodate proizvode odnosno ako promet evidentirate preko fiskalne kase knjiženjem dnevnih izveštaja, možete odštampati i Poslovnu knjigu KPO – Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

prosto_knjigovodstvo

Po završetku poslovne godine obveznik sastavlja finansijski razultat na obrascu BU – Bilan uspeha. U programu se automatski formira BU na osnovu pozicija iz PK-1 i popisa zaliha.

bu

U obrazac BU- Bilans uspeha unose se:

1) pod red. br. 1 je zbir kolana 4a do kol. 7 knjige PK-1;

2) pod red. br. 2 – nabavna vrednost robe, repromaterijala, rez.delova iz kolone 12 PK-1 knjige

3) pod red. br. 3 – nabavna vrednost zaliha utvrđenih po popisu na kraju godine

4) pod red. br. 4 – nabavna vrednost prodate robe (razlika rednog broja 2 i 3 iz bilansa)

5) pod red. br. 5 – vrednosti troškova zarada i ostalih rashoda iz kolone 17 PK-1 knjige

6) pod red. br. 6 – iznos troškova proizvodnih usluga iz kolone iz 18 PK-1 knjige

7) pod red. br. 7 – rashodi finansiranja iz kolone 19 PK-knjige

8) pod red. br 8 – zbir rednih brojeva od 4 do 7 u bilansu

9) pod red. br. 9 – razlika iznosa red. br. 1 i red.br. 8 – neto prihod

10) pod red. br. 10 – razlika red.br. 8 i red.br. 1 bilansa – gubitak