PROGRAM ZA OBRAČUN ZARADA

LdWin je savremen i jednostavan program za obračun poreza i doprinosa iz radnog odnosa sa više različitih opcija za obračun neto zarade.

Prednost programa je brzo i jednostavno obračunavanje poreze i doprinose za isplate iz radnog odnosa. Istovremeno svi podaci su u bazi. Možete štampadi PD obrazac i pretvoriti ga u xml format za direktnu prodaju na portal poreske uprave. Kada dobijete Obaveštenje o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD odnosno BOP možete odštamapti naloge za plaćenje ili u zavisnosti od vrste elektronskog plaćanja direktno importovati u vaš ebank klijent. Na kraju godine moćete odšatampati obrazac PPP POozi_sl1

Osnovni prozor programa za obračun zarada

Glavni meni

 

Program za obračun zarada – plata možete preuzeti sa naše download strane ili pogledati korisničko uputstvo za obračun zarada.

Pogledajte ostala uputstva:

U demo verziji omogućena je isplata jedne akontacije, obračun na osnovu bruto ili neto osnovica, pregled i štampa svih obrazaca za Poresku upravu, Fond zdravstvenog osiguranja, PIO fond:

 • PPP PD (po akontaciji i po konačnom obračunu), štampa naloga za plaćenje po BOPu i izvoz u elektronsko plaćanje za Office banking i Halcom
 • PP OZ-7, PP OZ-8, PP OZ-9, PP OZ-10, PP NZ-1
 • spiskova zaposlenih
 • isplatnih lista
 • obračunskih listića
 • virmana
 • specifikacije naloga za banke (sa mogućnošću exporta u excel format za slanje bankama)
 • potvrda o zaposlenju i proseku primanja zaposlenog
 • automatsko formiranje, pregled i štampa M-4, M-4K, M-4/SP
 • PPP obrazaca, PPP obrazac u elektronskom obliku

Obračun doprinosa na najnižu osnovicu se radi samo ukoliko ne isplaćujete lični dohodak ili je lični dohodak manji od minimalne cene rada bez poreza i doprinosa a koji za celu 2016. godinu iznosi 121 dinar neto po radnom času.

Najniža mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa od 1.8.2016. do 31.10.2016. je 22.400,00 dinara.

Najviša mesečna osnovica za obračun i plaćanje doprinosa od 1.9.2016. je 318.495,00 dinara.

Načini obračuna zarade u programu OZI

 • unosom neto zarade;
 • unosom neto zarade plus fiksni deo regresa i naknade za topli obrok;
 • unosom radnih sati i definisanjem bruto satnice po radnom mestu;
 • unosom radnih sati i cene rada – budžetski korisnici;
 • unosom bruto zarade. Bruto zarada se može definisati i u stranoj valuti, odnosno eurima.

Primer obrazca PPP PD iz programa

obrazac_ppp_pd

Vrste obračuna naknada i zarada

Pored obračuna zarada za redovan rad, program podržava:

Objedinjenja naplata poreza i doprinosa

Obaveštavamo korisnike da smo testirali naše programsko rešenje za obračun zarada direktnim učitavanjem xml fajla na portal poreske uprave. Obuhvaćeni su sledeći slučajevi:

 • zarada zaposlenih
 • poreska olakšica – invalidi PPP-PD obrazac
 • zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo
 • zarada osnivača privrednih društava
 • lična zarada preduzetnika
 • lična zarada preduzetnika iz radnog odnosa PPP-PD obrazac
 • lična zarada poljopirvrednika PPP-PD obrazac
 • obračun bolovanja preko 30 dana
 • obračun porodiljskog odsustva PPP-PD obrazac
 • obračun za povremene i privremene poslove
 • obračun za penzionere FZ
 • obračun za penzionere FSD
 • obračun zarade na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa

Obezbedili smo i pisani PPP-PD obrazac kao i PPP-PD obrazac u XML formatu. Za sve one koji nisu sigurni kako da podnesu Objedinjenu poresku prijavu učitavanjem XML obrazca obezbedili smo PPP-PD u pisanom obliku tako da ga mogu uneti direktno na portalu ručnim unošenjem. Prelaskom na objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku od prvog januara 2014. godine neće se ništa menjati u načinu obračuna. U Softek programu za obračun zarada zaposlenih dodat je novi modul Poreska prijava ppp pd. Iz ovog modula može se štampati pd prijava ili se može vršiti izvoz u xml format za upload na portal Poreske uprave.

 • Pisani PPP-PD obrazac;
 • PPP-PD obrazac u XML formatu.

Krediti i obustave

Kroz program je moguće na više načina obračunati obustave ili rate i po akontaciji i po konačnom obračunu

 • procentualne obustave (sindikat, samodoprinos, alimentacija),
 • obustave u fiksnom iznosu (članarine) i kredite odnosno administrativne zabrane kod kojih automatski vodi evidenciju broja otplaćenih rata i preostalog iznosa duga