Softek - knjigovodstveni medicinski poslovni programi

PROGRAM ZA OBRAČUN ZARADA

Prilagodili smo naše programsko rešenje za obračun zarada direktnim učitavanjem xml fajla na portal poreske uprave. Obaveštavamo naše potencijalne korisnike da mogu naručiti demo program za obračun zarada kako bi u testnom periodu koji obezbedjuje portal Poreske uprave isprobali korišćenje programa. Program je jednostavan za korišćenje, a obrade podataka i pored kompleksnosti traju krtako, što omogućava da se do potrebnih obrazaca dođe brzo.Odštampajte ili pokažite prijateljima.

Demo program za obračun zarada OZI besplatno!

Program za obračun zarada - plata možete preuzeti sa naše download strane ili pogledati korisničko uputstvo za obračun zarada.

Pogledajte ostala uputstva:

U demo verziji omogućena je isplata jedne akontacije, obračun na osnovu bruto ili neto osnovica, pregled i štampa svih obrazaca za Poresku upravu, Fond zdravstvenog osiguranja, PIO (PP OD, obrazac OS, specifikaciju uz OD po filijalama zdravstvenog osiguranja, PP OD-1, obrazac OS-1, PP OPJ, specifikacija uz OPJ, PP OZ, PP OZ-10, PP NZ-1), spiskova, isplatnih lista, obračunskih listića, virmana, kao i automatsko formiranje, pregled i štampa M-4, M-4K, M-4/SP, PPP obrazaca, PPP obrazac u elektronskom obliku. - primer obračuna minimalne zarade -

Način obračuna zarade u programu za obračun zarada OZI

Obračun plata moguće je realizovati na više načina:

 • unosom neto zarade;
 • unosom neto zarade plus fiksni deo regresa i naknade za topli obrok;
 • unosom radnih sati i definisanjem bruto satnice po radnom mestu;
 • unosom radnih sati i cene rada - budžetski korisnici;
 • unosom bruto zarade. Bruto zarada se može definisati i u stranoj valuti, odnosno eurima.

Primeri obrazaca iz programa

Pogledajte neke obrasce iz programa:

Obračun naknada zarada

Pored obračuna zarada za redovan rad program podržava:

Objedinjenja naplata poreza i doprinosa

Obaveštavamo korisnike da smo testirali naše programsko rešenje za obračun zarada direktnim učitavanjem xml fajla na portal poreske uprave. Obuhvaćeni su sledeći slučajevi:

Obezbedili smo i pisani PPP-PD obrazac kao i PPP-PD obrazac u XML formatu. Za sve one koji nisu sigurni kako da podnesu Objedinjenu poresku prijavu učitavanjem XML obrazca obezbedili smo PPP-PD u pisanom obliku tako da ga mogu uneti direktno na portalu ručnim unošenjem. Prelaskom na objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku od prvog januara 2014 godine neće se ništa menjati u načinu obračuna. U Softek programu za obračun zarada zaposlenih dodat je novi modul Poreska prijava ppp pd. Iz ovog modula može se štampati pd prijava ili se može vršiti izvoz u xml format za upload na portal Poreske uprave.
 • Pisani PPP-PD obrazac;
 • PPP-PD obrazac u XML formatu.

Krediti i obustave

Program poseduje procentualne obustave (sindikat, samodoprinos, alimentacija), obustave u fiksnom iznosu (clanarine) i kredite odnosno administrativne zabrane kod kojih automatski vodi evidenciju broja otplaćenih rata i preostalog iznosa kredita:

 • fiksna rata;
 • na procenat od neto zarade;
 • samodoprinos za mesne zajednice;
 • iz konačne zarade ili akontacije ili oba.

Promena poreskih stopa i osnovica

Podešavanja vezana za stope i uplatne račune: porez na zarade, doprinos za obavezno socijalno osiguranje i doprinose privrednim komorama unapred su definisana prema trenutno važećim iznosima. U slučaju da dođe do promena stopa, neoporezivih iznosa i sličnih promenljivih parametara njih direktno menja operater:

 • promena stopa poreza na zarade i uplatnih računa;
 • promena stopa za obavezno socijalno osiguranje i odgovarajućih uplatnih računa;
 • neoporezivi iznos zarade;
 • najniža osnovica za obračun doprinosa;
 • najviša osnova za obračun doprinosa (petostruka prosečna bruto zarada);
 • najniži iznos neto zarade po satu.

Usluga obračuna zarada - Uradićemo platu umesto Vas!

Ukoliko imate nedoumice kako da obračunate zarade zaposlenih, mi možemo to učiniti umesto Vas. Vršimo kompletan obračun zarada sa svim potrebnim obrascima i popunjenim virmanskim nalozima za plaćanje poreza i doprinosa.

Ako imate nedoumicu kako da obračunate zarade zaposlenih, popunite obrazce za radnike koji su na bolovanju preko 30 dana ili obračunati zarade zaposlenih koji su na porodiljskom odsustvu za vas radimo i kompletan obračun zarada. Obračun podrazumeva sve potrebne obrasce (OD, specifikacija uz OD, OPJ, specifikacija uz OPJ, virmanske naloge za plaćanje, fajlove za direktan import u Vaš ebanking, OD-1 obrazac, NZ-1, OZ-7, ZSD, ZSP itd.).

Šta je potrebno da nam dostavite:

Podaci o privrednom društvu ili preduzetničkoj radnji:

 • Naziv privrednog društva ili preduzetničke radnje
 • Mesto i adresu
 • PIB
 • Matični broj
 • Šifra delatnosti
 • Tekuće račune

Podaci o zaposlenima:

 • Prezime i ime zaposlenog
 • Procenat minulog rada
 • Dogovoreni neto, koeficijent zaposlenog, dogovoreni bruto ili da li je zaposleni na minimalcu u zavisnosti kako isplaćujete zaradu
 • Šifru opštine plaćanja poreza odnosno opštinu boravišta zaposlenog
 • Broj tekućeg računa na koji se isplaćuje zarada zaposlenog ili napomenu da se isplaćuje preko blagajne

Podatke je potrebno dostaviti samo kod prve isplate. Podatke nam možete dostaviti na email ili saopštiti telefonom.

Obrasce ćemo vam dostaviti na vašu email adresu. Potrebno je samo da ih predate u Vašu poresku upravu.

Cena za firme do 5 zaposlenih za redovan rad je 5 evra po obračunu. Overene i potpisane obrasce sa datumom kada ste izvršili uplatu poreza i doprinosa ćete predati u Vašu poresku upravu.