PROGRAM ZA OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODAIstovremena evidencija otkupa poljoprivrednih proizvoda i preuzete/vraćene ambalaže

CooperativeManagement

Šifarnici

 • Šifarnik poljoprivrednih proizvođača
 • Poljoprivrednih proizvoda
 • Ambalaže
 • Otkupnih mesta
 • Vrste plaćanja
growing-analytics-_-reports

Otkupni blok

 • Otkupni blok sadži
 • Podatke o otkupljivaču
 • Redni broj i datum otkupa
 • Podatke o proizvođaču
 • Otkupno mesto
 • Rok i način isplate
 • Vrsta, količina i cena otkupljenih proizvoda
 • Preuzeta i vraćena ambalaža
farm-economics

Izveštaji

 • Ukupno otkupljene količine
 • Ukupno otkupljeno za period
 • Otkupljene količine pojedinačno po proizvođaču
 • Ukupno za ceo period po otkupnim mestima
 • Kartice proizvoda
 • Kartice ambalaže
 • Kartice proizvođača
 • Lager otkupljenih proizvoda
 • Evidencija preuzete i vraćenje ambalaže po proizvođačima
CooperativeManagement

Otkupna mesta

 • Program omogućava praćenje otkupa na više otkupnih mesta u okviru jedne baze
 • Izveštaji po otkupnim mestima
 • Ukupno otkupljene količine za svako otkupno mesto pojedinačno
 • Pregled proizvođača po otkupnim mestima
 • Evidencija preuzete i vraćenje ambalaže po otkupnim mestima

Program za otkup poljoprivrednih proizvoda pruža evidenciju podataka na otkupnom mestu poljoprivrednih proizvoda. Podaci sa otkupnih mesta mogu se replicirati u centralnu bazu.
Moguće je evidentirati sve vrste poljoprivrednih proizvoda. Otkup malina, otkup kupina i slično. U istom otkupnom listu evidentira se doneta i preuzeta ambalaža. Pogledajte uputstvo OVDE.