Program za obračun zatezne kamate omogućava obračun za neblagovremeno plaćene obaveze po osnovu dužničko poverilačkih odnosa kao i obračun kamate za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda. Program se isporučuje sa svim kamatnim stopama od 1992. godine. Pored osnovne kamatne tabele možete uvesti i više drugih kamatnih tabela na mesečnom ili godišnjem nivou.

Obračun zatezne kamate za neblagovremeno plaćanje može se izračunati na dva načina:

 • Prost interesni račun
 • Konfromni metod

Program za Obračun zakonske zatezne kamata podrazumeva:

 • Ažuriranje stopa kamata sa njihovim objavljivanjem ili formiranje novih kamatnih tabela i dodavanje ptorebnih stopa
 • Unošenje elemenata za obračun zatezne kamate:
  • podaci o dužniku
  • broj neplaćenog računa
  • datum nastanka dužničko poverilačkog odnosa – DPO
  • rok za plaćanje
  • uvećanje kamate ako je bilo navedeno u ugovoru
  • evidentiranje uplata ako ih je bilo
 • Obračun kamate i štampu kamatnog lista

Svi obračuni ostaju trajno sačuvani u bazi podataka i možete ih uvek štampati iznova ili promeniti neke od parametara za novi obračun. Obračun kamate je na jedinstvenom kamatnom listu i za rokove plaćanja koji su posle 25.12.2012 godine.

Program za obračun zakonske zatezne kamate možete preuzeti sa naše download strane.